Czym impregnuje się beton?

Szkło wodne używane jest obecnie na szeroką skalę, w różnych gałęziach przemysłu. Znajduje zastosowanie również w budownictwie. Szkło wodne to substancje lub stopy krzemianów potasu lub sodu. Stanowią również mieszanki potasu z sodem. O wiele rzadziej spotkać można krzemiany amonu, litu, cezu lub rubitu, ze względu na to, iż ich wykorzystanie w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu jest znikome.

Impregnacja betonu szkłem wodnym

impregnacja betonuZastosowanie szkła wodnego jest bardzo szerokie. Używa się go, w zależności od tego czy jest sodowe czy potasowe do innego rodzaju przetwórstwa, jak i budownictwa. Jest składnikiem wielu klejów, a także kitów. W budownictwie w dużej mierze wykorzystywane jest jako szkoło wodne do betonu, służy do impregnacji nawierzchni betonowych. Biorąc pod uwagę właściwości substancji oraz procesy zachodzące podczas jego produkcji powinno być ono stosowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny. Kontakt szkła wodnego ze skórą, bądź drogami śluzowymi powoduje podrażnienia. Impregnacja betonu oraz posadzek betonowych przy pomocy szkła wodnego zapewnia izolację przed wilgocią oraz penetracją wody w wymurowaniach betonowych. Zwiększa szybkość wiązań, a także jest ognioodporny.

impregnacja betonuOprócz szkła wodnego wyroby betonowe można poddawać impregnacji za pomocą preparatów krzemianowo-litowych oraz litowo-polimerowych. Impregnacja poza zabezpieczaniem przed wilgocią, ma na celu zabezpieczenie nawierzchni przed wnikaniem w nie substancji chemicznych oraz ułatwia utrzymanie jej czystości. Niektóre impregnaty wzmacniają i zabezpieczają powierzchnie przed pyleniem. Wiele preparatów posiada w swoim składzie formułę molekularną tworzącą, tak zwane mikro-zbrojenia powierzchniowe, dzięki którym posadzka jest odporna na działanie chemiczne, jak i fizyczne. Utwardza, a także uszczelnia powierzchnie obciążane dużym natężeniem ruchu, spowodowanego przez pojazdy, wózki widłowe i ruch pieszy pracowników. Najczęściej poddaje się impregnacji nawierzchnie przemysłowe, posadzki magazynowe oraz powierzchnie użytkowe znajdujące się w garażach podziemnych lub zakładach mechanicznych. Preparaty do naprawy powierzchni betonowych, jak również jastrychów cementowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej wzmaga ich elastyczność i przyczepność.

Impregnacja dotyczy w szczególności posadzek często użytkowanych, znajdujących się na zewnątrz, ponieważ poza wcześniej wymienionymi właściwościami, impregnat chroni nawierzchnię przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz zapobiega przedwczesnemu ścieraniu i niszczeniu się nawierzchni betonowej.