Jak wykonywana jest iniekcja ciśnieniowa?

Wiele budynków z pewnych względów nie posiada odpowiednio zaprojektowanej hydroizolacji lub z jakichś powodów została ona uszkodzona. Wykorzystanie tradycyjnych metod naprawy łączy się często z potrzebą rozkopywania fundamentów i odsłaniania ścian budynków, co z kolei generuje nie tylko z wysokie koszty, ale również duży wysiłek logistyczny.

Iniekcja a badanie wilgotności

iniekcja ciśnieniowaMoże nam to nam zaoszczędzić technologia, dzięki której naprawimy, odtworzymy lub stworzymy od nowa całą izolację przeciwwilgociową. Iniekcja ciśnieniowa jest drogą na skróty, która nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, co więcej – pozwala zaoszczędzić wiele trudu i kosztów, ponieważ cały proces jest przeprowadzany od środka budynku. Metoda polega na wywierceniu w układzie niewielkich otworów, przez które za pomocą tzw. pakerów (iniektorów) wtłacza się specjalnie przygotowaną substancję uszczelniającą dobieraną w zależności od indywidualnych potrzeb. Materiałami iniekcyjnymi mogą być między innymi żywice epoksydowe lub poliuretanowe. Bazą preparatów iniekcyjnych najczęściej są krzemiany, silany, siloksany, emulsje mikrosilikonowe, parafiny, żywice (epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe) oraz inne, niegroźne dla człowieka substancje o działaniu hydrofobizującym i blokującym kapilary. Przed rozpoczęciem procesu należy zwrócić uwagę na stan budynku, przede wszystkim wielowarstwowość muru, jego jednorodność, ewentualne ubytki (pęknięcia, rysy), wytrzymałość oraz stateczność cieplną.

iniekcja ciśnieniowaKażda profesjonalna iniekcja ciśnieniowa poprzedzona jest również badaniem wilgotności i poziomu zasolenia. Odwierty wykonywane są najczęściej osiowo w rozstawie rzędu 10–20 cm, średnicy 8–13 mm, poziomo lub pod kątem 30–45° oraz na głębokość 2/3 grubości ściany. Urządzenie, jakie jest do tego typu zabiegu wykorzystywane jest zależne od stosowanego środka, zawsze jednak wtłaczanego pod ciśnieniem 10 bar. Ważną zaletą jest brak konieczności osuszania obiektu przed rozpoczęciem iniekcji – cały proces, w przeciwieństwie do jego grawitacyjnej odmiany, może zostać przeprowadzony nawet murach mokrych i w obecności wody napierającej. Renowacja izolacji przeciwwilgociowej jest zdecydowanie najbardziej problematycznym i pracochłonnym etapem naprawy starego budownictwa.

Jest jednak również konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa przez zastopowanie podciągania wilgoci. Iniekcje bardzo dobrze penetrują strukturę muru, kontrolujemy w ten sposób ilość wprowadzanego preparatu i mamy możliwość oceny struktury muru. Ponadto charakteryzują się krótszym czasem wykonania.