Kompleksowe badania geotechniczne przy budowie hali

Realizacja inwestycji budowlanej jest związana z wzajemnym przenikaniem się wielu branż, które równie często co na placu budowy, spotykane są podczas realizacji zupełnie innych zadań. Wśród architektów, geodetów, hydraulików, elektryków czy specjalistów branży sanitarnej, bardzo ważną rolę odgrywają geotechnicy, którzy są odpowiedzialni za badanie podłoża, na którym posadowiona jest konstrukcja.

Badania przez budową

badania geologicznePodczas realizacji dużych inwestycji, szczególnie gdy odbywają się one na trudnym terenie, coraz częściej można spotkać nadzór geotechniczny. Gabarytowe hale o dużej powierzchni należą do grupy obiektów budowlanych, przy których budowie bardzo ważne jest określenie, z jakimi warunkami gruntowymi mamy do czynienia. Normy dotyczące projektowania eksploatacji obiektów budowlanych w jasny sposób mówią o tym, jakie warunki muszą spełniać fundamenty, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji. Dużym wyzwaniem dla konstruktorów jest to, aby w odpowiedni sposób przewidzieć zachowanie obciążonego podłoża, dlatego przed przystąpieniem do projektowania wykonuje się kompleksowe badania geologiczne.W przypadku hali, która w założeniu pierwotnym na być posadowiona na stopach fundamentowych, każda zmiana powierzchni terenu może spowodować wystąpienie poważnych awarii lub nawet przyczynić się ko katastrofy budowlanej.

badania geologiczneOdpowiednie zbadanie oraz analiza podłoża gruntowego może przyczynić się do tego, że architekt zdecyduje się na zagęszczenie rzędów słupów (co spowoduje usztywnienie konstrukcji) lub w sytuacji kryzysowej zaprojektuje płytę fundamentową. Badanie geotechniczne pozwolą na określenie parametrów fizycznych poszczególnych rodzajów warstw oraz ustaleniu, z jakim podłożem ma do czynienia inwestor. Dodatkową informacją będzie określenie poziomu wód gruntowych – może się ono różnić w okresie zimowym, letnim oraz jesienno – wiosennym, dlatego czasami badania geologiczne trwają bardzo długo. W przypadku hali ważne jest jedynie ustalenie, czy woda znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych, czyli czy w jakikolwiek sposób oddziałuje na konstrukcję. Nadzór geotechniczny jest zalecany wtedy, gdy mamy do czynienia z terenami o zmiennych warunkach gruntowych lub prace odbywają się na terenie szkód górniczych.

W takim, bądź innych przypadkach, podczas naruszenia struktury gruntu rodzimego mogą tworzyć się zapadliska, które stanowią zagrożenie zarówno dla pracowników zajmujących się realizacją inwestycji, jak i mieszkańców okolicznych domostw. Obecność geotechnika oraz bieżąca analiza zmieniającej się sytuacji ma na celu niedopuszczenie do pojawienia się takich sytuacji.