Projekt na budowę, wiercenie studni

Budowa studni jest pochłaniającą praca i wymagającą przemyślenia wielu spraw, ponieważ wszystko musi zostać wykonane w sposób profesjonalny. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, a ich zastosowanie wymaga planu, szczególnie, gdy jest to wymagane przez „Prawo geologiczne i górnicze” oraz „Prawo wodne”. Wszystko zawarte jest w rozporządzeniu ministra.

wiercenie studniKażdy projekt budowy studni powinien zawierać kilka ważnych elementów, które wymagają opracowania. Często potrzebni są do tego specjaliści. Ważną sprawą jest zapotrzebowanie na wodę. Od tego zależy wybór studni i jej głębokości. Studnia głębinowa jest przeznaczona do dużych głębokości i poboru dużej ilości wody, natomiast studnie abisyńskie stawia się w miejscach, gdzie wiadomym jest fakt, że warstwa wodonośna znajduje się na niewielkiej głębokości i możliwy jest pobór wody z głębokości do 7 m. Ważną rzeczą jest lokalizacja studni. Jest to ważne, by znaleźć miejsce, gdzie warstwa wodonośna jest najbardziej dostępna. Wiąże się to z wizytą geologa, który określi umiejscowienie studni na podstawie map hydrologicznych i obserwacji. Studnia powinna zaleźć się z daleka od jakichkolwiek zanieczyszczeń, dlatego teren powinien być dobrze zbadany. Głębokość studni i jej średnica również powinna zostać umieszczona w projekcie. Konstrukcja oraz sposób filtrowania także powinien być uwzględniony w projekcie.

Wiercenie studni jednak nie może się odbyć nawet, jeśli plan zostanie skończony. Kiedy projekt zostanie stworzony i będzie kompletny można go zanieść do Starostwa, gdzie zostanie dokładnie sprawdzony i zatwierdzony. Gdy projekt zostanie zatwierdzony, należy zgłosić to, że roboty zostają rozpoczęte. Od momentu rozpoczęcia projektu trzeba liczyć się z trzytygodniowym okresem oczekiwań. W tym czasie powinno się wykonać projekt i zatwierdzenie go.

Projekt budowy studni jest bardzo ważna rzeczą, ponieważ dzięki temu można w sposób dokładny wszystko wykonać. Specjaliści wiedzą krok po kroku co maja robić i wszystko idzie sprawnie i co najważniejsze prawidłowo.